My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

מי באמת הקים את מדינת ישראל

מי באמת הקים את מדינת ישראל

אבות הציונות המדינית, האבות המייסדים,
להם אנחנו חייבים את הקמת המדינה.

פעולות התגמול של הצנחנים

פעולות התגמול של הצנחנים

מדיניות הביטחון של ישראל בעשור הראשון.
תיאור פעולות התגמול של שנות החמישים.

סיפור הקרב האחרון על גוש עציון

סיפור הקרב האחרון על גוש עציון

הקרב החשוב ביותר על הגנת ירושלים.
מה גרם לנפילת גוש עציון?

פרשת העסק הביש במצרים

פרשת העסק הביש במצרים

פרשת הריגול העומדת במרכזה של "פרשת לבון".
מי באמת נתן את ההוראה?

רצח ארלוזורוב

רצח ארלוזורוב

יריה אחת, שבעה רוצחים.
מי באמת רצח את ארלוזורוב?

פרוייקט האטום של מדינת ישראל

פרוייקט האטום של מדינת ישראל

איך שמה מדינת ישראל את ידה על היכולת הגרעינית -
פוליסת הביטוח של מדינת ישראל.